ماشین آلات فرم دهی انتهای لوله یا پرچکن لوله


tube and pipe end forming machine


این ماشین آلات با استفاده از قدرت هیدرولیک و سیستم الکترونیک پیشرفته خود میتوانند در انواع مختلفی برای سایزها و جنسهای مختلف طراحی و تولید شوند .
از دستگاه تک فرم انتهای لوله قطر4 میلیمتر تا دستگاه فرمدهی 6 ایستگاهه لوله های قطور تا سایز 80 میلیمتر.
ساخت این ماشین آلات بنا به سفارش مشتری برای لوله ی مورد نظر انجام میپذیرد به گونه ای که روی دستگاه مربوطه قالبهای مورد نیاز برای فرمدهی لوله ی مورد نظر شما طراحی و تولید و عرضه میگردد

کلیه محصولات این شرکت دارای خدمات پس از فروش واقعی میباشند .